Els drets de les imatges i l'ús que en fem a Internet

És molt habitual necessitar material gràfic per acompanyar les nostres publicacions a Internet. El més recomanable és fer servir material propi i inèdit, però si necessitem recorre a imatges de tercers, hem de conèixer els drets d'autoria que poden recaure sobre aquest material. Us remetem a un post del nostre blog, a on intentem aclarir una mica aquest tema donant-vos algunes eines per trobar material lliure de drets i així no tenir problemes futurs. Us recomanem però, que davant de qualsevol dubte, us poseu en contacte amb professionals del sector. 

Veure post complert


Comentarios

Entradas populares