L'ús dels diferents dispositius per consultar Internet

El "smartphone", la "tablet", la televisió intel·ligent, la consola, l'ordinador de taula, l'ordinador portàtil... Els dispositius amb els quals consultem les nostres xarxes socials, llocs web, mapes, música... Són molt diversos i amb característiques de pantalles i resolucions molt diferents.

Segons un estudi publicat per "We are Social", l'any 2016 un 77% dels Espanyols tenia accés a Internet i l'ordinador de sobretaula o portàtil eren els més utilitzats amb un 56% dels usuaris, seguits de molt a prop pels telèfons intel·ligents amb un 39%.

Alhora de pensar en penjar contingut a la xarxa hem de tenir present com hi accedirà la gent i que en cada dispositiu es pugui veure la informació de la millor manera possible.

S'han acabat doncs les programacions i dissenys rígids i estàtics, cal treballar amb webs que s'adaptin, que siguin fluides i "responsive" per a garantir una millor experiència i no perdre cap usuari que pugui estar interessat en el nostre contingut per culpa d'una mala visualització en el seu dispositiu.

La programació i el disseny web evolucionen constantment i nosaltres, Net Engineer , en som testimonis directes, cal deixar enrere els encotillaments que havíem aprés en els inicis d'aquest mitjà comunicatiu i obrir les mires a totes les possibilitats que sens presenten actualment. Entradas populares